અવતરણ

એક મનનીય અવતરણ

ચૌદમા તિબેટિયન બૌદ્ધ દલાઈ લામા (મૂળ નામ – Lhamo Dondrub)નું અવતરણ છે : “મારો આ સીધોસાદો ધર્મ છે. અહીં મંદિરની જરૂર નથી, કે પછી અટપટા કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનની પણ. આપણું દિમાગ, આપણું હૃદય એ આપણું મંદિર છે અને ભલાઈ એ જ તત્ત્વજ્ઞાન છે. આપણા જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ છે, અન્યોને મદદ કરવી. પરંતુ જો તમે તેમને મદદ ન કરી શકતા હો, તો ઓછામાં ઓછું તેમને નુકસાન તો ન જ પહોંચાડો. જો તમે બીજાઓને સુખી જોવા ઇચ્છતા હો, તો કરુણા દાખવો; જો તમે પોતે સુખી થવા માગતા હો, તો પણ કરુણા જ દાખવો.”

રજૂકર્તા : વલીભાઈ મુસા

(‘ગૂગલ સર્ચ’ના સૌજન્યથી)

Advertisements